韻部

擬音

 • taːm
 • ɦlaːm
 • rteːm
 • rteːms
 • rdeːms
 • sreːm
 • nem
 • slem
 • tem
 • tems
 • tʰem
 • ʔljem
 • tjemʔ
 • tjems
 • hljem
 • hljems
 • njem
 • ɡrem
 • lem
 • teːm
 • tiːm
 • teːmʔ
 • tiːms
 • teːms
 • tʰeːm
 • hl'eːms
 • deːmʔ
 • neːm
 • ʔl'ɯm
 • tim
 • tʰjeb
 • teːb
 • tʰeːb